„Uniwersytet Latający”

„Uniwersytet Latający”

Zakończyła się pierwsza część projektu "Uniwersytet Latający" zorganizowanego dzięki wsparciu Fundacji Rosa przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie "Trampolina" oraz Infopunkt Nadodrze.

Projekt "Uniwersytet Latający" to wielozadaniowy program pomocowo-edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 8 lat z wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. W ciągu siedmiu miesięcy trwania pierwszej części projektu zorganizowano liczne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne oraz warsztaty uliczne. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz zintegrowanym działaniom podjętym w ramach "Uniwersytetu Latającego" projekt spotkał się nie tylko z ogromnym zainteresowaniem najmłodszych, lecz także osób zamieszkujących Nadodrze, które chętnie angażowały się w podejmowane inicjatywy.

Łącznie dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rosa aż 60 dzieci mogło wziąć udział w projekcie i skorzystać z ponad 1300 godzin warsztatów, zajęć terapeutycznych oraz wykładów!