Sala Doświadczania Świata otwarta w Katowicach

Sala Doświadczania Świata otwarta w Katowicach

Już od 4 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach działa Sala Doświadczania Świata. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, które Fundacja Rosa przekazała placówce, najmłodsi pacjenci będą mogli korzystać z terapii polisensorycznej.
Dzięki terapii dzieci łatwiej nawiązują relacje z otoczeniem i nabierają do niego zaufania. Wśród sprzętu terapeutycznego znalazły się m.in.: projektor z rotatorem, kolumna wodna z oświetleniem o wysokości dwóch metrów, tapeta ze wzorami do oglądania w promieniach ultrafioletowych, oświetlenie uv, pufa relaksacyjna, świetlny zestaw światłowodowy, lampa wodna do aromaterapii z olejkami, fototapeta, tor świetlno-dźwiękowy, huśtawka i komplet akrylowych luster nietłukących.
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących składa się z pięciu placówek kształcących dzieci i młodzież: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum o profilu usługowo-gospodarczym oraz szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technika organizacji reklamy. Łącznie opieką otoczonych jest 185 dzieci.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę!

Galeria