Sala do integracji sensorycznej otwarta!

Sala do integracji sensorycznej otwarta!

Dzięki wsparciu Fundacji Rosa Zespół Szkół nr 11 przy ul. Grochowej we Wrocławiu wzbogacił się o pokój do integracji sensorycznej. To pierwsze takie pomieszczenie w tej placówce. Uroczyste otwarcie pokoju odbyło się 12 października o godzinie 10.00.

Integracja sensoryczna (z ang. ‘sensory integration’) to proces dzięki któremu możliwa jest organizacja wrażeń zmysłowych docierających do mózgu człowieka. Odbierając informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok, słuch), układ nerwowy konstruuje je i interpretuje w celu wykorzystania ich w efektywnym działaniu. Jeśli integracja bodźców zmysłowych zostaje zaburzona, mogą pojawiać się różnego rodzaju dysfunkcje w rozwoju poznawczym i motorycznym dziecka oraz w jego zachowaniu. Mają one niekiedy wpływ na umiejętności czytania, pisania, poczucie równowagi, czy koordynację ruchową. Mogą powodować brak koncentracji, impulsywność, nadpobudliwość psychoruchową, niską samoocenę. W momencie zdiagnozowania u dziecka zaburzeń procesów integracji sensorycznej zalecana jest terapia, która odbywa się w specjalnie przygotowanych, odpowiednio wyposażonych salach. Celem terapii jest dostarczenie dziecku, poprzez odpowiednio dobrane przez terapeutę ćwiczenia, kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych.

Zespół Szkół nr 11 przy ul. Grochowej we Wrocławiu to szkoła integracyjna, do której uczęszczają również dzieci wymagające rehabilitacji oraz terapii. Wielu podopiecznych placówki otrzymuje zalecenie poddania się terapii integracji sensorycznej. Do tej pory szkoła nie dysponowała odpowiednim pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. - Po rozmowach z dyrekcją zespołu szkół oraz po zapoznaniu się z najpilniejszymi potrzebami placówki, postanowiliśmy sfinansować powstanie sali - mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - Od 2011 roku wspieramy powstawanie pokoi terapeutycznych w ramach szerszego programu „Terapia dziecięca”. Swoimi działaniami wyrównujemy szanse najmłodszych, w tym przypadku w dostępie do nowoczesnych form terapii. Prezes Pecuszok dodaje, że o ile placówki są w stanie same zbudować zespoły ekspertów w dziedzinie rehabilitacji, to zwykle nie starcza im już środków materialnych na urządzenie odpowiednich pomieszczeń, które muszą być wyposażone w kosztowny sprzęt służący rehabilitacji. Stąd pomysł fundacji, aby tę lukę wypełnić poprzez zakup urządzeń oraz remont sal.

Zobacz jak wygląda sala do integracji sensorycznej - wycieczka wirtualna

Galeria