Rekrutacja do projektu Doświadczanie Świata została zakończona!

Rekrutacja do projektu Doświadczanie Świata została zakończona!

Poniżej prezentujemy listę placówek, w których zostaną utworzone sale terapeutyczne.

Lp. Nazwa placówki Adres Rodzaj Sali
1 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" ul. Moniuszki 8, 73-150 Łobez sala doświadczania świata
2 Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach Goślice 66, 09-230 Bielsk sala doświadczania świata
3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Głuska 5, 20-439 Lublin sala do integracji sensorycznej
4 Zespół Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn sala doświadczania świata
5 Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wałbrzych sala doświadczania świata
6 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wesołe Słoneczka" ul. Hetmańska 7, 40-560 Katowice sala doświadczania świata
7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kolejowa 45, 59-620 Gryfów Śląski sala do integracji sensorycznej
8 Szkoła Podstawowa w Kicinie Kicin, ul. Gwarna 1, 62-004 Czerwonak sala do integracji sensorycznej
9 Zespół Szkół nr 5 ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin sala doświadczania świata
10 Samorządowe Przedszkole nr 104 z Oddziałami Integracyjnymi os.Hutnicze 14, 31-917 Kraków sala do integracji sensorycznej
11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna UL. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów sala terapeutyczna
12 Zespół Szkół Specjalnych nr 92 ul. Szczęśliwicka 45/47, 02-353 Warszawa sala doświadczania świata
13 Rada Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 ul. Polna 8A, 82-300 Elbląg sala doświadczania świata
14 Powiatowe centrum Doskonalenia Nauczyceli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra sala do wczesnego wspomagania
15 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki 6B, 59-170 Przemków sala terapeutyczna
16 Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi ul. Nowowiejska 80a, 50-315 Wrocław sala doświadczania świata
17 Stowarzyszenie Pomocy Akson ul. Wędkarzy 37, 51-050 Wrocław sala doświadczania świata
18 Ośrodek Rehablitacji Dziennej dla Dzieci "Bobath Centrum Rozwoju Dziecka" ul. Długa 28a, 51-180 Psary sala doświadczania świata
19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń sala do integracji sensorycznej
20 Powiatowa Poradnia Psychologizno-Pedagogiczna ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew sala do integracji sensorycznej


Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zachęcamy do śledzenia działań Fundacji Rosa w przyszłości!