Poznańscy uczniowie otrzymali salę terapeutyczną!

Poznańscy uczniowie otrzymali salę terapeutyczną!

Przy współudziale Fundacji Rosa w Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu ruszyła nowa sala terapeutyczna dla uczniów. Placówka została wyposażona w pomoce edukacyjne oraz sprzęt do rozładowywania agresji. Wśród przekazanych szkole przyborów znalazły się laptopy, programy multimedialne pomagające w walce z dysleksją i dyskalkulią, maty antyuderzeniowe oraz maczugi do odreagowania agresji. Dzięki takiej pomocy placówka będzie w stanie zapewnić swoim podopiecznym odpowiednie warunki do terapii. Poza tym możliwe będzie prowadzenie specjalnych zajęć dydaktycznych. Od 2011 r. Fundacja uczestniczy w otwieraniu tego typu pomieszczeń w szkołach integracyjnych, placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Do tej pory włączyła się w prowadzenie m.in. terapii logopedycznej, terapii usprawniającej motorykę małą, arteterapii, muzykoterapii i wielu innych. W całej Polsce powstało już kilkanaście pokoi terapeutycznych, sal do integracji sensorycznej oraz pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji. 

Galeria