Ostatnie przystanki na trasie Lekkiego Tornistra

Ostatnie przystanki na trasie Lekkiego Tornistra Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego zespół Lekkiego Tornistra zakończył kolejny etap realizacji V edycji projektu - cykl spotkań edukacyjnych w szkołach. Na zakończenie zawitaliśmy w Czerwonej Wodzie, Grojcu i Jemielnicy.

26 maja razem z nauczycielami i uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie obchodziliśmy Święto Szkoły zorganizowane z okazji podsumowania prowadzonego w szkole projektu Lekki Tornister. Całe wydarzenie było świetną zabawą, zarówno dla dzieci, jak i naszego zespołu. W formie zabaw i quizów utrwaliliśmy sobie zasady profilaktyki wad postawy.

W akcji ważenia tornistrów zdecydowanie najlepiej wypadły maluchy – w „zerówce” tylko dwa plecaki przekroczyły zalecane 10% masy ciała ucznia. Podobnie było u pierwszaków – zaledwie dwa spakowane tornistry ważyły więcej niż 4 kg.Trochę gorzej wypadli starsi uczniowie. Ośmiu spośród 13 zbadanych drugoklasistów posiadało tornistry o wadze przekraczającej zalecaną przez Główny Inspektorat Sanitarny normę. Podobnie wypadli uczniowie klas III – zbyt duży ciężar na swoich plecach dźwigało sześcioro na 27 badanych dzieci.

„Lekkie tornistry do szkoły nosimy, bo wszyscy zdrowie sobie cenimy” – to jedno z haseł przygotowanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu, którzy 6 czerwca pokazali nam, że bardzo dbają o swoje zdrowie. Znaleźliśmy tam same lekkie tornistry! Spośród 111 zważonych plecaków najcięższy spakowany tornister ważył 3,10 kg, a pusty – 1,32 kg. Większość plecaków z zawartością nie przekraczała 2,5 kg. Dzieci pokazały, że doskonale wiedzą, co pakować do swoich tornistrów – waga zbędnej zawartości średnio wyniosła 0,12 kg.

Ostatnim przystankiem na trasie Lekkiego Tornistra była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy, którą odwiedziliśmy 12 czerwca. Spośród 141 zważonych dziecięcych tornistrów sześć przekroczyło wagę 5 kg, a jeden z nich ważył ponad 6 kg. Duże obciążenie plecaków, podobnie jak w innych szkołach, wynikało z liczby podręczników i ćwiczeń potrzebnych do nauki w dniu badania. Najcięższy pusty tornister należał do uczennicy trzeciej klasy i ważył aż 2,10 kg. Waga zbędnej zawartości plecaka nie przekraczała 1,5 kg.

Celem naszych spotkań edukacyjnych było podniesienie świadomości i usystematyzowanie wiedzy, zarówno dzieci, jak i dorosłych, na temat wyboru właściwego tornistra, jego prawidłowego pakowania, użytkowania oraz kształtowania nawyków prawidłowej postawy. Podczas prowadzonych badań nasz zespół zebrał informacje dotyczące masy ciała dzieci oraz tornistrów i ich zawartości. Już niebawem poznamy przyczyny i skalę problemu przeciążonych tornistrów uczniów klas 0-III w pięciu szkołach podstawowych biorących udział w pomiarach.

Tymczasem przed nami jeszcze wybór jednej szkoły, której uczniowie zostaną nagrodzeni nowoczesnymi szafkami! Już niedługo poinformujemy, która z placówek uczestniczących w V edycji projektu otrzyma to wyróżnienie!