Ogłoszenie o przetargu na wyposażenie Sal Doświadczania Świata

Ogłoszenie o przetargu na wyposażenie Sal Doświadczania Świata

Fundacja Rosa, z siedzibą we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie usługi:

Wyposażenie w urządzenia i sprzęty terapeutyczne Sal Doświadczania Świata dla niżej wymienionych jednostek opiekuńczych:

• Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach, gm. Czermin;
• Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie;
• Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze;
• Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;
• Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku;
• Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Malborku;
• Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Szklarach Górnych.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy na adres:darek@fundacjarosa.pl w celu otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 12.00.