Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym Fundacja Rosa z siedzibą we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie usług: PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ „PRZEKAŻ 1% FUNDACJI ROSA” ORAZ DOSTARCZENIE I DYSTRYBUCJA PROGRAMU „PIT 2014” W MEDIACH TRADYCYJNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy na adres: katarzyna@fundacjarosa.pl w celu otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11. 2014 r. o godz. 12.00