Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Fundacja Rosa z siedzibą we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie usług:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej „PRZEKAŻ 1% FUNDACJI ROSA”oraz dystrybucji programu „PIT 2013” w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt mailowy na adres:

katarzyna@fundacjarosa.pl

w celu otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00