Nauczycielu, włącz historię i zgłoś szkołę do wyjątkowej akcji!

Nauczycielu, włącz historię i zgłoś szkołę do wyjątkowej akcji!

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli (a w szczególności nauczycieli historii), edukatorów, członków organizacji pozarządowych i przedstawicieli instytucji kulturalno-edukacyjnych do wzięcia udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole realizowanym pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego m.in.  poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek, a jest realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! i dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom’.

Rekrutacja szkół do projektu odbywa się dwutorowo – podział zależy od etapu kształcenia oraz typu placówki.

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

Nauczycieli i uczniów z tego szczebla edukacji zapraszamy do udziału w akcji wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich. Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 2 października 2018 roku za pośrednictwem strony www.bohateronwtwojejszkole.pl. Podstawą do otrzymania pakietu materiałów edukacyjnych (konspekt zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej, pocztówki BohaterON, plakat informacyjny) jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Czas na przeprowadzenie akcji mają Państwo do 31 października.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma dyplom dla szkoły i imienne zaświadczenie dla koordynatora. Najaktywniejsze placówki mogą liczyć na dodatkową nagrodę – organizację przez nasz zespół spotkania uczniów z Powstańcem Warszawskim.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Dla nauczycieli historii i edukatorów pracujących z młodzieżą w wieku 16-19 lat wraz z Instytutem Pamięci Narodowej zaplanowaliśmy cykl seminariów skupiający się wokół nowoczesnego i aktywnego nauczania o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego.

Spotkania (po jednym w każdym województwie) odbędą się na przełomie września i października przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej. Może w nich wziąć udział maksymalnie 240 osób – 15 z każdego województwa, po jednej z każdej instytucji. Rekrutacja trwa do 15 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc i odbywa się za pośrednictwem strony www.bohateronwtwojejszkole.pl.  O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po seminarium każdy nauczyciel wraz z wybranymi uczniami będzie miał za zadanie przygotowywać i zrealizować miniprojekt historyczny dla lokalnej społeczności. Wszystkie z nich wezmą udział w konkursie o atrakcyjne nagrody dla szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie wygranej odbędzie się w grudniu br. r. podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

UWAGA! Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą/nie chcą wziąć udziału w seminarium, podobnie jak szkoły podstawowe mogą zgłosić się tylko do akcji wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich.

ZAPRASZAMY!

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? => PRZECZYTAJ <=