W krakowskiej AWF doświadczają świata

W krakowskiej AWF doświadczają świata

Sala Doświadczania Świata w roli pracowni dydaktyczno-badawczej? 9 grudnia w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego otwarto pomieszczenie, które oprócz wsparcia rehabilitacji osób niepełnosprawnych posłuży przyszłym terapeutom w poznaniu metody leczenia pacjentów.

Sala została wyposażona w ramach realizowanego przez naszą fundację projektu „Doświadczanie świata”. W uroczystym otwarciu wzięli udział: rektor AWF – prof. Andrzej Klimek, dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej – prof. Anna Marchewka, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann oraz przedstawiciele Fundacji Rosa – prezes Mariusz Bober i szef projektu „Doświadczanie świata” – Dariusz Hac.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie jest pierwszym w Polsce ośrodkiem naukowym posiadającym takie pomieszczenie. Z Sali Doświadczania Świata na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej skorzystają dzieci ze współpracujących z uczelnią szpitali, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, jak również seniorzy i osoby niepełnosprawne ruchowo.

Ponadto pomieszczenie spełni funkcję pracowni dydaktyczno-badawczej. Zajęcia w sali będą między innymi towarzyszyły dwóm wykładanym na Terapii Zajęciowej przedmiotom: „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” i „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej”. Niezmiernie się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć taką inicjatywę!