Konkurs z nagrodami

Konkurs z nagrodami Wszystkich uczniów klas 0-III szkół podstawowych* zapraszamy do udziału w konkursie „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”, którego celem jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków najmłodszych.

Przedmiotem konkursu są autorskie zdjęcia (w formacie .jpg o wielkości nieprzekraczającej 2 MB) przedstawiające Małego eksperta ds. Lekkiego Tornistra, promującego profilaktykę wad postawy w sposób nawiązujący do założeń programu Lekki Tornister. Do zgłoszenia należy dołączyć opis uzasadniający, dlaczego warto dbać o swój kręgosłup, a także kilka wskazówek, jak to robić.

Od uczestnika konkursu i jego rodzica/opiekuna prawnego wymagane jest wypełnienie zgłoszenia do udziału w konkursie oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik 1), które znajdują się w Regulaminie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie: – zdjęcia wraz z osobnym opisem, – wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna zgłoszenia do udziału w konkursie, – wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na rozpowszechnianie wizerunku na adres mailowy: m.glinska@fundacjarosa.pl do dnia 31.05 do godz. 23:59.

W temacie wiadomości prosimy wpisać „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”, a w jej treści imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza.

Nagrodzimy cztery prace wybrane przez Komisję Konkursową. Nagrodę główną otrzyma zgłoszenie z największą ilością głosów. Głosowanie odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2017 r. na fanepage’u www.facebook.com/lekkitornister poprzez dodawanie pod zdjęciem odpowiedniej emotikony w postaci podniesionego kciuka („lubię to”), serduszka („super”), roześmianej minki („haha”), zdziwionej buzi („wow”). Jedna osoba może oddać głos na jednego kandydata.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13.06.2017 r. O oficjalnych wynikach oraz sposobach odbioru nagród poinformujemy uczestników telefonicznie lub mailowo, wyniki dostępne będą także na naszej stronie oraz Facebook’u.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci dyplomów, płyt ze słuchowiskiem „Lekki Tornister i Zielona Kropeczka”, koszulek z podpisami aktorów użyczających głosu w słuchowisku oraz gadżetów kampanii. Dodatkowo zwycięzca konkursu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Małego eksperta ds. Lekkiego Tornistra oraz atestowany, spełniający nasze wymogi tornister.

Harmonogram konkursu:
05.04-31.05.2017 r. – nadsyłanie prac konkursowych
05-12.06.2017 r. – głosowanie na naszym profilu Facebookowym
13.06.2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

*wszystkich szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w tym nieposiadających uprawnień szkoły publicznej) w których odbywa się nauczanie w klasach I – III , a także w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, w których dzieci realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne („Oddział 0”)