Komunikat o zakończeniu postępowania przetargowego

Komunikat o zakończeniu postępowania przetargowego

Pragniemy poinformować, że w dniu 26 listopada 2013 roku zakończone zostało postępowanie przetargowe na dostawę szafek szkolnych w ramach programu Lekki Tornister.

Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Spośród nich za najkorzystniejszą uznano propozycję złożoną przez Oferenta F.H. System Krzysztof Mliczek, ul. Wyspiańskiego 30A, 33-300 Nowy Sącz.

Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w czterech kryteriach oceny; była jedyną kompletną ofertą i zawierała najniższą cenę wykonania usługi.