Kolejny Pokój Terapeutyczny już otwarty!

Kolejny Pokój Terapeutyczny już otwarty!

Dzięki wsparciu Fundacji Rosa, w piątek 7 października otwarto pokój do spotkań terapeutycznych podopiecznych głogowskiego Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.

Uroczyste otwarcie pokoju nastąpiło przed rozpoczęciem konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - nowe wyzwania, nowe możliwości”, której gośćmi byli m.in.: Rafael Rokaszewicz, Starosta Powiatu Głogowskiego oraz prof. dr hab. Stanisław Czaja, rektor PWSZ w Głogowie.

Głogowska organizacja zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli. Pracownicy organizacji udzielają pomocy  w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych oraz szkolnych. Pracują również  z ofiarami przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz agresji. Do grona terapeutów Szansy należą: psycholodzy, pedagodzy i prawnicy.