Wolontariat z przygodą

„Podróżuję, poznaję, pomagam” to projekt Fundacji Rosa powstały z myślą o integracji młodzieży z dziećmi niepełnosprawnymi z Dolnego Śląska podczas wspólnych wycieczek krajoznawczych. Fundacja organizuje obecnie nabór wolontariuszy – po szkoleniach czekają ich wyprawy po regionie i ciekawe warsztaty.
 
Niepełnosprawność dotyczy społeczeństw w każdym zakątku naszego globu. W Polsce wciąż wiele miejsc i organizowanych publicznie wydarzeń - ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury czy zaangażowanych w pomoc osób - pozostaje niedostępnych dla tej grupy. Ograniczona oferta organizatorów turystyki oraz wysokie koszty przystosowania pojazdów powodują, że niepełnosprawni w bardzo małym stopniu lub wręcz w ogóle nie poznają regionu. Konieczne jest więc znoszenie barier środowiskowych, ale równie ważną rolę odgrywa zachęcanie osób niepełnosprawnych do aktywnego wypoczynku, poznawania turystycznych i historycznych atrakcji swojego kraju. Taki jest cel realizowanego przez Fundację Rosa projektu „Podróżuję, poznaję, pomagam”.

- Turystyka jest dobrą okazją do edukacji i pobudzania zainteresowań i pasji, szczególnie wśród najmłodszych. To również doskonały sposób likwidowania barier integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego możemy realizować projekt wychodzący naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych, a jednocześnie aktywizować młodzież z całego regionu -  mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa.

Projekt „Podróżuję, poznaję, pomagam” zakłada zorganizowanie pięciu wycieczek dwudniowych, w których uczestniczyć będzie w sumie setka niepełnosprawnych dzieci, nauczyciele-opiekunowie i wolontariusze. Uczestnicy zwiedzą różne atrakcje Dolnego Śląska, ponadto wezmą udział w warsztatach archeologicznych i historycznych. Dzieci będą miały okazję m.in. zobaczyć pracę kowala czy tkacza, ulepić samemu gliniane naczynie i spróbować świeżo wypieczonego chleba.

Aby móc w pełni zrealizować tę ideę, niezbędni są wolontariusze. Fundacja Rosa poszukuje 20 osób, które wraz z dziećmi niepełnosprawnymi wybiorą się na wspomniane wycieczki. Wolontariuszem może zostać każda osoba w wieku od 16 do 25 lat, studiującą lub uczącą się na Dolnym Śląsku. Zainteresowane osoby mogą liczyć na profesjonalne szkolenie finansowane przez Fundację Rosa, podczas którego uczyć się będą m.in. praw i obowiązków wolontariusza, komunikacji z osobą niepełnosprawną oraz metod animacji czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych. Szkolenie przeprowadzone zostanie w sierpniu, a pierwsze wycieczki po Dolnym Śląsku zaplanowane są na wrzesień br.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON.