Wiemy jak pomagać dzieciom mądrze!

„Po pierwsze nie szkodzić” – ta jedna z naczelnych zasad etyki lekarskiej przyświecała również uczestnikom I Konferencji Organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska, która odbyła się 28 listopada w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji wzięło udział około 80 gości ze świata nauki, organizacji pozarządowych, studentów oraz przedstawicieli różnego rodzaju instytucji zajmujących się na co dzień pomocą dzieciom.


Konferencja zatytułowana „Po pierwsze nie szkodzić – pomagamy dzieciom mądrze”, zorganizowana przez Fundację Rosa we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kołem Naukowym DPR Edukacja Krytyczna, była okazją do rozważań nad zagrożeniami, które stoją przed dziećmi we współczesnym świecie. - Było to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez naszą Fundację – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - Dziś śmiało możemy powiedzieć, że konferencja zakończyła się sukcesem, na który złożyły się zarówno duża frekwencja, jak i wysoki poziom merytoryczny. Dzięki wymianie doświadczeń, nawiązanym kontaktom oraz nowym pomysłom będziemy mogli jeszcze efektywniej pomagać najmłodszym. Mamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i światem nauki – podkreśla prezes Fundacji.


Części wykładowej uczestnicy konferencji wysłuchali w skupieniu. Pojawiło się również wiele pytań. Jednak to kolejna część wydarzenia wywołała najwięcej komentarzy. Były to obrady tzw. „okrągłego stołu”, w czasie których organizacje pozarządowe mogły zaprezentować swoje działania oraz wymienić się doświadczeniami. Dyskusja, której moderatorem była dr Kamila Kamińska z Uniwersytetu Wrocławskiego, momentami była bardzo burzliwa. Przy stole zasiadły stowarzyszenia i fundacje z Dolnego Śląska: Fundacja Rosa, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa, Stowarzyszenie Neuropsychologiczne „Pod Klonowym Liściem” z Wrocławia, Ośrodek Nowy Świat działający przy Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” z Wrocławia, Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, wrocławska Fundacja Mamy Dziecko oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy. W dyskusji brali udział również zaproszeni goście.


Warsztaty, które były ostatnim punktem konferencji, stały się okazją do zaprezentowania metod oraz technik pracy z dziećmi i młodzieżą stosowanymi na co dzień przez organizacje, które brały udział w posiedzeniu „okrągłego stołu”. Największą popularnością cieszył się prowadzony przez ekspertki: dr Joannę Przesmycką-Kamińską, Beatę Dąbrowską, Edytę Galę, Beatę Hernik-Janiszewską, Ariadnę Kamińską warsztat zatytułowany „Zdrowie dziecka – rozwój – terapia”. Niewiele mniej osób wzięło udział w innych warsztatach poświęconych: „Ochronie i bezpieczeństwu”, „Edukacji dzieci” oraz „Kulturze”.


Fundacja Rosa zamierza wkrótce zorganizować kolejną konferencję, która umożliwi kontynuację rozpoczętego dialogu. 
 

Galeria