Wałbrzyskie maluchy mają pierwszą salę do integracji sensorycznej

W ramach programu „Terapia dziecięca” Fundacja Rosa sfinansowała powstanie kolejnego pokoju terapeutycznego. Tym razem Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy w Wałbrzychu wzbogaciło się o specjalistyczną salę do integracji sensorycznej. Dzięki temu jest to jedyne przedszkole w mieście dysponujące tego typu pomieszczeniem. Uroczyste otwarcie pokoju odbędzie się 14 marca o godzinie 15.30.

Przedszkole integracyjne jest jedyną taką placówką w mieście i powiecie. Posiada cztery oddziały integracyjne oraz jeden oddział specjalny. Do grup integracyjnych uczęszcza po 20 dzieci, w tym 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W oddziale specjalnym w zajęciach bierze udział 10 wychowanków. Wśród nich są dzieci z deficytami: ruchu, słuchu, wzroku, dzieci z zespołem Downa, autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną i umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jedną z metod  wykorzystywanych w terapii i stymulacji dzieci jest integracja sensoryczna, jednak do tej pory przedszkole nie dysponowało odpowiednio wyposażonym pomieszczeniem. – Nasi podopieczni wymagają różnego rodzaju form terapii. Niestety koszt wyposażenia sali do integracji sensorycznej przerastał nasze możliwości mówi Barbara Kowal, dyrektorka placówki. - Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków i ich rodziców oraz mając odpowiednio wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej, postanowiliśmy poszukać środków, aby móc realizować tego typu zajęcia. Dzięki wsparciu Fundacji Rosa, której jesteśmy bardzo wdzięczni, nasze maluchy będą mogły jeszcze szybciej wracać do zdrowia. Terapia w tak profesjonalnie wyposażonych salach przynosi widoczne efekty – dodaje.

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu możliwa jest organizacja wrażeń zmysłowych docierających do mózgu człowieka. Odbierając informacje z receptorów wszystkich zmysłów, układ nerwowy konstruuje je i interpretuje w celu wykorzystania ich w efektywnym działaniu. Jeśli integracja bodźców zmysłowych zostaje zaburzona, mogą pojawiać się różnego rodzaju dysfunkcje w rozwoju poznawczym i motorycznym dziecka oraz w jego zachowaniu. Mają one niekiedy wpływ na umiejętności czytania, pisania, poczucie równowagi czy koordynację ruchową. Mogą powodować brak koncentracji, impulsywność, nadpobudliwość psychoruchową, niską samoocenę. W momencie zdiagnozowania u dziecka zaburzeń procesów integracji sensorycznej zalecana jest terapia, która odbywa się w specjalnie przygotowanych i odpowiednio wyposażonych salach, takich jak ta znajdująca się w wałbrzyskim przedszkolu. Celem terapii jest dostarczenie dziecku, poprzez odpowiednio dobrane przez terapeutę ćwiczenia, kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych.

- W listopadzie zeszłego roku otrzymaliśmy od wałbrzyskiej placówki projekt edukacyjny pod nazwą „Integracja sensoryczna drogą do sukcesu dziecka”. Natychmiast podjęliśmy decyzję o jego realizacji  - mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - W ramach programu „Terapia dziecięca” finansujemy powstawanie różnego rodzaju pokoi terapeutycznych, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Widzimy, jak efektywna jest terapia prowadzona w sfinansowanych przez nas salach, a to jeszcze bardziej motywuje nas do dalszego działania – dodaje.

W nowej sali znajdują się specjalistyczne maty, huśtawki, trampoliny, ścianki wspinaczkowe, piłki oraz drabinki, z których korzystać będą: dzieci niepełnosprawne oraz dzieci zdrowe z dysfunkcjami w zakresie procesów poznawczych oraz zmysłowo-ruchowych. Pomieszczenie będzie również wykorzystywane przez innych nauczycieli specjalistów (psychologów, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogów) w zakresie rozwoju ogólno ruchowego dzieci oraz spełniania zaleceń terapeuty.

Fundacja Rosa, obok programów „Twoja szkoła”, „Lekki tornister” oraz „Pokoje uśmiechu”, realizuje program „Terapia dziecięca” w ramach którego powstają pokoje terapeutyczne dla dzieci (m.in. pomieszczenia do stymulacji sensorycznej, sale doświadczania świata oraz pokoje służące terapii innego rodzaju). Pomieszczenia urządzane są w szkołach integracyjnych i innych placówkach oświatowych.

Sala w wałbrzyskim przedszkolu jest już 14 pomieszczeniem terapeutycznym sfinansowanym przez Fundację. Pokoje terapeutyczne Fundacji Rosa działają już m.in. w Legnicy, Zielonej Górze, Krakowie, Słupsku oraz Bolesławcu. Wciąż trwają prace nad kolejnymi pomieszczeniami. Prezes Bohdan Pecuszok zapowiada, że w 2012 roku aż 30 kolejnych placówek wzbogaci się o nowoczesne pokoje terapeutyczne. Każdy, kto chciałby, aby w jego placówce Fundacja Rosa wyposażyła oraz wyremontowała salę do terapii najmłodszych, proszony jest o kontakt z koordynatorką programu „Terapia dziecięca” – Natalią Kuźbik (tel. 71 343 24 24).

Otwarcie sali do integracji sensorycznej odbędzie się 14 marca, w środę, o godzinie 15.30 w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 im. Jana Brzechwy, przy ul. B. Hirszfelda 15, w Wałbrzychu.
 

Galeria