W Poznaniu uczniowie poradzą sobie z agresją

Już 24 maja o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu (os. Rzeczypospolitej 44) zostanie otwarta nowa sala terapeutyczna dla uczniów. Zaangażowana w akcję Fundacja Rosa przekazała na rzecz placówki pomoce edukacyjne, w tym gry i zabawy terapeutyczne oraz sprzęt do rozładowywania agresji.

Wśród zakupionego przez Fundację sprzętu znalazły się m.in. laptopy, programy multimedialne pomagające w walce z dysleksją i dyskalkulią, maty antyuderzeniowe oraz maczugi do odreagowania agresji. Wszystko to ma wspomóc działania edukacyjne poznańskiej placówki.

Szkoły potrzebują pomocy


Mimo że w polskich szkołach nie brakuje specjalistów w dziedzinie terapii dziecięcej, placówki edukacyjne wciąż borykają się z podstawowym problemem – brakiem wyposażenia. Trzeba w to wliczyć zarówno podstawowe pomoce naukowe, jak i kosztowny sprzęt specjalistycznyprzyznaje Izabela Danielewicz, psycholog z SP nr 20 w Poznaniu.Dzięki finansowaniu z zewnątrz jesteśmy w stanie zapewnić naszym podopiecznym odpowiednie warunki do terapii, a tym samym do harmonijnego rozwoju.

Finansowanie terapii dla dzieci


Od 2011 r. dzięki Fundacji Rosa pomieszczenia terapeutyczne otwierane są w szkołach integracyjnych, placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Dzięki programowi w całej Polsce powstało już kilkanaście pokoi terapeutycznych, sal do integracji sensorycznej oraz pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji.

Staramy się docierać z pomocą do wszystkich. Stąd też pomysł, żeby do współpracy zapraszać placówki i organizacje zajmujące się pracą z dziećmi z całej Polskimówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa.Do chwili obecnej w ramach naszego programu udało się stworzyć 19 pokoi terapeutycznych. Wspomagamy prowadzenie: terapii sensorycznej, logopedycznej, terapii usprawniającej motorykę małą, arteterapii, muzykoterapii i wielu innych. Wszystko dla dobra najmłodszych – dodaje.
 

Galeria