Sztuka bez barier – GALERION 2012

Śpiewają, tańczą, piszą wiersze i malują – wśród niepełnosprawnych nie brakuje utalentowanych osób, brakuje natomiast okazji do prezentowania ich twórczości. Ma to zmienić I Dolnośląski Przegląd Sztuki Bez Barier – GALERION 2012, który zorganizowany zostanie jesienią we wrocławskim Browarze Mieszczańskim. Prace można zgłaszać do 20 września br.

Projekt realizują Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Motyl” na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy Stowarzyszenia Cisi Pracownicy Krzyża z Głogowa, Stowarzyszenia „Pentatonika” z Jeleniej Góry oraz Fundacji Rosa z Wrocławia. Jego celem jest promocja twórczości niepełnosprawnych młodych artystów (do 30 roku życia), a przez to aktywizacja tej grupy i niwelowanie barier społecznych, które utrudniają niepełnosprawnym pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne, choć często wybitnie uzdolnione, mają mniejsze niż osoby zdrowe możliwości prezentowania swoich prac czy umiejętności. Różnego rodzaju ograniczenia, które napotykają na swojej drodze, nie pozwalają im dotrzeć do szerokiej publiczności, a nawet uświadomić sobie własnych możliwości i talentów.

- Młodzi ludzie dotknięci niepełnosprawnością często borykają się z niską samooceną. Chcemy, by udział w konkursie oraz prezentacja ich prac na wystawie sprawiły, że spojrzą na siebie jak na zdolnych artystów i przede wszystkim jako pełnowartościowe osoby mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa.

Organizatorzy do 20 września br. przyjmować będą prace dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całego regionu – zarówno plastyczne, muzyczne, literackie, jak i zarejestrowane nagrania występów tanecznych i recytatorskich. Wytypowane przez komisję artystyczną zgłoszenia zostaną zaprezentowane w wytypowanych galeriach regionalnych i podczas uroczystych wernisaży.

Prace z powiatów wrocławskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego oleśnickiego, oławskiego i strzelińskiego, zebrane w ramach I Dolnośląskiego Przeglądu Sztuki Bez Barier – GALERION 2012, będzie można oglądać we wrocławskim Browarze Mieszczańskim od 20 października do 2 listopada br. Browar Mieszczański ze swoją unikalną, XIX-wieczną architekturą przemysłową i realizowanymi przedsięwzięciami stanowi idealne miejsce na ciekawe, niebanalne projekty artystyczne, w tym także na wartościowe akcje społeczne.

Patronem honorowym I Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GALERION 2012 jest Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje o przeglądzie znaleźć można na stronie www.galerion.pl.