Padł kolejny rekord akcji 1 proc. podatku na OPP!

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za rok podatkowy 2010, podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego rekordową sumę ponad 400 mln złotych. Jest to wynik o 43 mln złotych większy niż w zeszłym roku. Wśród organizacji uprawnionych do uczestnictwa w akcji 1 proc. na OPP znajduje się Fundacja Rosa, której Polacy  przekazali 6,68 mln zł.

Tegoroczny wynik potwierdza badania, które wskazują na to, że Polacy coraz chętniej przekazują 1 proc. swojego rocznego podatku na rzecz organizacji społecznych. Sześć lat temu niespełna 3 proc. podatników wsparło OPP przy składaniu zeznania rocznego, jednak z roku na rok wzrasta liczba osób zainteresowanych wsparciem trzeciego sektora. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w roku podatkowym 2010 roku aż 10 134 625 osób, tj. ponad 38% ogółu podatników zdecydowało się wesprzeć organizacje pożytku publicznego. Dzięki temu stowarzyszenia i fundacje otrzymały wsparcie w rekordowej wysokości 400,2 mln złotych.

Z dobroczynności polskich podatników korzysta Fundacja Rosa, której za rok podatkowy 2010 przekazali oni 6,68 mln złotych. - Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć naszą organizację. Środki uzyskane z 1 proc. podatku przeznaczone zostaną na programy mające na celu wyrównywanie szans najmłodszych w dostępie do edukacji, nowoczesnych form terapii oraz dostępie do kultury. Swoimi działaniami staramy się tworzyć i wspierać ideę społeczeństwa obywatelskiego – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – Wszyscy, a w szczególności organizacje pozarządowe korzystające z dobroczynności podatników, powinniśmy podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji dzieci i młodzieży w naszym kraju. To właśnie one są naszą najlepszą inwestycją na przyszłość.

Aby ułatwić przyjaciołom fundacji rozliczenie roczne z fiskusem i przekazanie jednego procenta podatku, Rosa udostępniła na swojej stronie internetowej darmowy program do rozliczania PIT-u rocznego. Prezes Pecuszok uważa, że na zwiększający się wynik środków przekazywanych OPP może mieć również wpływ uproszczona procedura przekazywania 1 proc., która polega jedynie na wpisaniu w odpowiednie rubryki formularza podatkowego numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć, oraz kwotę wyliczoną w trakcie wypełniania formularza PIT.

Fundacja Rosa od początku istnienia posiada status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia jej ubieganie się o dofinansowanie z jednego procentu podatku od dochodów osobistych. Zgodnie ze statutem realizuje ona trzy duże programy pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży: „Twoja szkoła”, „Pokój uśmiechu” oraz „Terapia dziecięca”.

 

Programy Fundacji Rosa

 

„Twoja szkoła” jest flagowym programem Rosy, który za cel stawia sobie podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Szkoła przystępująca do akcji otrzymuje indywidualny identyfikator. Każdy z nas, wpisując jego numer w zeznaniu podatkowym, może przeznaczyć 1 proc. podatku dochodowego właśnie na tę konkretną placówkę. W ten sposób rodzice otrzymują możliwość bezpośredniego wsparcia szkoły, do której uczęszczają ich pociechy, a placówki edukacyjne – dodatkowe środki na realizację swojej misji. Zebrane fundusze przeznaczane są na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, na szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wprowadzanie nowych rozwiązań dydaktycznych czy dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów. Dzięki wsparciu z 1 proc. podatku oraz dotacjom Fundacja Rosa wsparła do tej pory ponad 1800 szkół.

Kolejnym projektem skierowanym do szkół jest akcja „Lekki tornister” polegająca na wyposażaniu niedofinansowanych szkół w szafki, w których dzieci będą mogły przechowywać najcięższe podręczniki i przybory szkolne. Pozwoli to odciążyć ich tornistry, a co za tym idzie, ulżyć narażonym na skrzywienia kręgosłupom. Pierwszą placówką biorącą udział w programie była Szkoła Podstawowa w Nieszawie w województwie kujawsko-pomorskim, w której wyposażono już jedną klasę a prace nad kolejną są w toku. Do programu dołączyła niedawno Szkoła Podstawowa z pobliskiej Kąkowej Woli. Jak zapowiada prezes Pecuszok, Rosa planuje działania mające na celu szersze dotarcie do najbardziej potrzebujących placówek.

Ale Fundacja Rosa skupia się nie tylko na wspieraniu edukacji najmłodszych – równie ważne jest pomaganie tym dzieciom, które cierpią z powodu choroby czy wypadku. W 2010 roku rozpoczęto realizację programu „Pokój uśmiechu”, w ramach którego tworzone są na dziecięcych oddziałach szpitalnych przyjazne miejsca (poczekalnie i pomieszczenia do zabaw), w których najmłodsi chorzy mogliby poprzez grę i zabawę zapomnieć o chorobie. W lipcu zakończono prace nad czwartym już Pokojem uśmiechu, który znajduje się na oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Dodatkowo w tej samej placówce powstaną jeszcze dwa tego typu pomieszczenia. Prace nad Pokojami uśmiechu wciąż trwają w Bolesławcu. Wkrótce wsparciem Rosy objęte zostaną kolejne placówki.

Fundacja Rosa dodatkowo wspiera finansowo trzy projekty terapeutyczne. Pierwszy z nich to terapia oraz obozy terapeutyczne (letni i zimowy) dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy pochodzenia korowego. Terapia realizowana jest w ramach współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem”. Drugi z projektów jest nowoczesną formą terapii dla dzieci z wykorzystaniem delfinów (delfinoterapia). W ramach programu niepełnosprawne dzieci oraz ich opiekunowie otrzymują dofinansowanie do specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych w Turcji. Ze wsparcia skorzystali już Miłosz Tresenberg, Bartosz Kowalski oraz Piotruś Lach. W najbliższych miesiącach do tureckiego delfinarium wyjadą kolejni mali pacjenci. W sumie z terapii w 2011 roku skorzysta dziewięcioro dzieci. Natomiast celem trzeciego z projektów jest kompletne urządzenie pomieszczeń terapeutycznych dla dzieci (m.in. do stymulacji sensorycznej, czy też Sal Doświadczania Świata). Pokoje urządzane są w szkołach integracyjnych i innych placówkach oświatowych. Pierwszy z nich, Sala Doświadczania Świata, ruszyła od września w legnickim Zespole Placówek Specjalnych. Do końca 2011 roku Rosa sfinansuje w sumie siedem pokoi terapeutycznych.

Więcej na stronie: www.fundacjarosa.pl