Legnickie doświadczanie świata z Fundacją Rosa

Sale Doświadczania Świata to miejsca, w których terapeuci starają się pobudzać zmysły niepełnosprawnych intelektualnie dzieci za pomocą całej gamy bodźców: światła, odgłosów, elementów do dotykania, zapachów itp. Warunki stwarzane w tego typu pomieszczeniach dają pozytywne rezultaty w pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności, osobami niewidomymi, w podeszłym wieku, pacjentami oddziałów psychiatrycznych. Sale Doświadczania Świata znane są już od 1978 roku. Pierwsze tego typu miejsce powstało w Holandii w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie. Stworzono tam tzw. „Namiot Aktywności”, który służył pacjentom jako alternatywna forma spędzania czasu.

Zarówno nowoczesne metody terapeutyczne, jak i sprzęt potrafią w nieoceniony sposób wpływają na rozwój dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Niestety, bardzo często pojawia się problem braku funduszy, utrudniający zapewnienie najmłodszym jak najlepszej opieki oraz warunków sprzyjających prowadzeniu terapii. Dlatego właśnie - oprócz własnych stałych programów, takich jak „Twoja szkoła”, „Lekki tornister” oraz „Pokój uśmiechu”, Fundacja Rosa wspiera różnego rodzaju projekty terapeutyczne. Organizacja przekazuje środki na terapię dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy oraz współfinansuje małym pacjentom turnusy delfinoterapii, a od początku 2011 roku finansuje kompletne urządzanie wspomnianych pomieszczeń terapeutycznych dla najmłodszych.

- Wsparcie efektywnych projektów mających na celu pomoc najmłodszym wpisuje się w statutowe cele naszej organizacji. Do takich idei z pewnością należy stworzenie Sali Doświadczania Świata w legnickim Zespole Placówek Specjalnych – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – Zauważamy potrzebę powstawania tego typu miejsc. Stwarzają one nie tylko przyjazne dzieciom środowisko, ale przede wszystkim wspierają ich skuteczną terapię. Pokój w Legnicy ukończony został jako pierwszy, wciąż jednak prowadzimy prace nad kolejnymi salami. Do końca roku na terenie całej Polski zamierzamy sfinansować jeszcze siedem pokoi terapeutycznych.

Terapia w Salach Doświadczania Świata nazywana jest Snoezelen (nazwa to składowa dwóch wyrazów pochodzących z języka niderlandzkiego: "snuffelen”, co znaczy węszyć, oraz "doezelen", czyli drzemać). Pobudza ona ciekawość, rozwija integrację sensoryczną oraz proces poznawczy. Dzięki pracy w Salach Doświadczania Świata, u pacjentów wzrasta poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza się poziom lęku, zwiększa się ich chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Pozytywne rezultaty uzyskiwane dzięki tego typu pomieszczeniom powodują coraz większe zainteresowanie terapią Snoezelen wśród placówek terapeutycznych, często jednak pojawia się problem braku funduszy. Dlatego dyrekcja Zespołu Placówek Specjalnych z Legnicy zwróciła się do Fundacji Rosa z prośbą o sfinansowanie wyposażenia Sali Doświadczania Świata w sprzęt i pomoce do stymulacji sensorycznej, które wzbogacą terapię podopiecznych Zespołu o nowe formy stymulacji zmysłów przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców.

- Składając wniosek o sfinansowanie Sali Doświadczania Świata, nie spodziewaliśmy się aż tak fantastycznej i sprawnej współpracy - mówi Wiesława Zborowska, wicedyrektorka legnickiego ZPS. – Fundacja Rosa spełniła nasze marzenie. Z sali będą mogły korzystać nie tylko dzieci autystyczne oraz te ze złożonymi, głębokimi formami niepełnosprawności, ale również wszyscy nasi podopieczni wymagający wsparcia, np. wyciszenia, rozluźnienia, aktywizacji, ćwiczeń koncentracji, poprawy samopoczucia itp.

W nowo powstałej sali, zlokalizowanej w budynku przy ulicy Tatrzańskiej 9, znajdą się: zestaw przyborów terapeutycznych do stymulacji wzroku, słuchu i dotyku, tor świetlno-dźwiękowy, kurtyna-wodospad światłowodów, tunel lustrzany, ścieżka sensoryczna do różnicowania faktury materiałów, kabina lustrzana, akwarium płaskie, aparat do baniek mydlanych, materace, lustra akrylowe oraz huśtawka podwieszana.

- Po szczegółowym zapoznaniu się z potrzebami placówki podjęliśmy decyzję o całkowitym sfinansowaniu wyposażenia - dodaje prezes Pecuszok.- Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu ponad osiemdziesięciu podopiecznych ZSP będzie mogło liczyć na efektywniejszą terapię.

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy zajmuje się kształceniem oraz terapią dzieci i młodzieży ze zróżnicowanym poziomem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Downa, chorobą autystyczną oraz sprzężoną niepełnosprawnością. Dla każdego z nich przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, wspierany przez różne formy zajęć wspomagających funkcje rozwojowe i intelektualne m.in.: logoterapię, dogoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, arteterapię, kinezyterapię, muzykoterapię, socjoterapię. Dzięki wsparciu Fundacji Rosa od września możliwa będzie również terapia Snoezelen.