Komunikat Prasowy

Objawem raka jest wypadanie włosów”, „Na raka częściej chorują kobiety, bo są bardziej podatne na choroby”, „Rakiem można się zarazić przez zrobienie sobie tatuażu w złych warunkach” – to tylko niektóre z wypowiedzi na temat raka, których udzielili uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podczas badań przeprowadzonych na zlecenie organizatorów akcji RAKOOBRONA.

Badanie, mające na celu ocenę stanu świadomości młodych ludzi na temat chorób nowotworowych i ich profilaktyki w formie ankiet i fokusów, przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia tego roku. W badaniu wzięło udział 1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju. Już na podstawie badań fokusowych można śmiało stwierdzić, że świadomość młodych ludzi jest rażąco niska. To jeszcze bardziej przekonuje nas, że akcja jest potrzebna, mówi Martyna Niewójt, Szef Projektu Rakoobrona.

Z badań fokusowych wynika, że luki w wiedzy uczniów na temat raka są widoczne na każdym etapie świadomości potencjalnej choroby. Uczniowie mają trudności z posługiwaniem się poprawną terminologią onkologiczną, podaniem przyczyn choroby, jej objawów, a także sposobów zapobiegania oraz leczenia. Według uczniów rak jest chorobą nieuleczalną i nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Wiąże się z takimi emocjami jak: strach, rezygnacja, bezsilność, smutek, załamanie.

Przeprowadzone badania fokusowe są punktem wyjścia kampanii informacyjno-edukacyjnej Rakoobrona, organizowanej przez Fundację Rosa oraz Fundację Onkologiczną DUM SPIRO-SPERO. W celu zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat chorób nowotworowych przygotowaliśmy materiały dydaktyczne oraz film, który zostanie wyemitowany podczas zajęć lekcyjnych w szkołach, które przystąpią do programu. Planujemy swoją obecność na letnich festiwalach muzycznych oraz zorganizowaliśmy konkurs RKBN Fest na najlepszy scenariusz wydarzenia nawiązującego do tematyki kampanii, mówi Martyna Niewójt.

Akcja ma przełamać stereotypy i obawy związane z chorobami nowotworowymi oraz zwiększyć poziom świadomości czynników onkogennych. Wczesna profilaktyka może zapobiec rozwojowi nowotworów.Kampania nie przez przypadek nazywa się Rakoobrona. Chcemy, by w świadomości młodych ludzi pojawiły się dwa proste skojarzenia – rak i obrona, mówi Mariusz Bober, Prezes Fundacji Rosa, współorganizator akcji.

Organizatorami akcji są Fundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO.

Więcej informacji o kampanii na stronie: www.rakoobrona.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Galewska - Rzecznik Prasowy

tel. 519-054-757, mail: katarzyna@fundacjarosa.pl