Integracja sensoryczna w szkole przy ul. Grochowej we Wrocławiu

Dzięki wsparciu Fundacji Rosa Zespół Szkół nr 11 przy ul. Grochowej we Wrocławiu wzbogaci się o pokój do integracji sensorycznej. To pierwsze takie pomieszczenie w tej placówce. Uroczyste otwarcie pokoju odbędzie się 12 października o godzinie 10.00.

Integracja sensoryczna (z ang. ‘sensory integration’) to proces dzięki któremu możliwa jest organizacja wrażeń zmysłowych docierających do mózgu człowieka. Odbierając informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok, słuch), układ nerwowy konstruuje je i interpretuje w celu wykorzystania ich w efektywnym działaniu. Jeśli integracja bodźców zmysłowych zostaje zaburzona, mogą pojawiać się różnego rodzaju dysfunkcje w rozwoju poznawczym i motorycznym dziecka oraz w jego zachowaniu. Mają one niekiedy wpływ na umiejętności czytania, pisania, poczucie równowagi, czy koordynację ruchową. Mogą powodować brak koncentracji, impulsywność, nadpobudliwość psychoruchową, niską samoocenę. W momencie zdiagnozowania u dziecka zaburzeń procesów integracji sensorycznej zalecana jest terapia, która odbywa się w specjalnie przygotowanych, odpowiednio wyposażonych salach. Celem terapii jest dostarczenie dziecku, poprzez odpowiednio dobrane przez terapeutę ćwiczenia, kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych.

Zespół Szkół nr 11 przy ul. Grochowej we Wrocławiu to szkoła integracyjna, do której uczęszczają również dzieci wymagające rehabilitacji oraz terapii. Wielu podopiecznych placówki otrzymuje zalecenie poddania się terapii integracji sensorycznej. Do tej pory szkoła nie dysponowała odpowiednim pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. - Po rozmowach z dyrekcją zespołu szkół oraz po zapoznaniu się z najpilniejszymi potrzebami placówki, postanowiliśmy sfinansować powstanie sali - mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - Od 2011 roku wspieramy powstawanie pokoi terapeutycznych w ramach szerszego programu „Terapia dziecięca”. Swoimi działaniami wyrównujemy szanse najmłodszych, w tym przypadku w dostępie do nowoczesnych form terapii. Prezes Pecuszok dodaje, że o ile placówki są w stanie same zbudować zespoły ekspertów w dziedzinie rehabilitacji, to zwykle nie starcza im już środków materialnych na urządzenie odpowiednich pomieszczeń, które muszą być wyposażone w kosztowny sprzęt służący rehabilitacji. Stąd pomysł fundacji, aby tę lukę wypełnić poprzez zakup urządzeń oraz remont sal.

Po uzgodnieniach z dyrekcją oraz  terapeutami Fundacja Rosa przygotowała odpowiednio jedną z sal. Wykonano niezbędne prace remontowe, zakupiono specjalistyczny sprzęt oraz zlecono obudowę kaloryferów (ze względów bezpieczeństwa oraz przyczyn praktycznych - powstały tam niewielkie szafki). – Jesteśmy bardzo wdzięczni fundacji za sfinansowanie sali do integracji sensorycznej. Dzięki niej nasi podopieczni mogą liczyć na jeszcze efektywniejszą terapię - mówi Ewa Materka, wicedyrektor placówki ds. integracji.  Nad projektem oraz aranżacją pokoju czuwał architekt Andrzej Polański, który współpracuje z fundacją przy różnego rodzaju projektach.

Obok programów „Twoja szkoła”, „Lekki tornister” oraz „Pokoje uśmiechu” Fundacja Rosa realizuje program „Terapia dziecięca” w ramach którego powstają pokoje terapeutyczne dla dzieci (m.in. pomieszczenia do stymulacji sensorycznej czy też pokoje tzw. „doświadczania świata”). Pomieszczenia urządzane są w szkołach integracyjnych i innych placówkach oświatowych, których podopieczni powinni być poddani terapii w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Pokój w placówce przy ul. Grochowej  jest czwartym pomieszczeniem terapeutycznym sfinansowanym przez Fundację Rosa. Od września w legnickim Zespole Szkół Specjalnych działa Sala Doświadczania Świata, w Kąkowej Woli, w województwie kujawsko-pomorskim, pokój terapeutyczny wzbogacił się o nowe wyposażenie, a głogowskie Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA od 7 października br. dysponuje pokojem terapeutycznym dla podopiecznych. Wciąż trwają prace nad kolejnymi pomieszczeniami.