Integracja sensoryczna dla dzieci w Szydłowcu

Dzięki wsparciu Fundacji Rosa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu wzbogaci się o pokój do integracji sensorycznej. Dostęp do nowoczesnej terapii będą miały dzieci oraz młodzież z całego powiatu szydłowieckiego. To pierwsze takie pomieszczenie w tej placówce oraz powiecie. Uroczyste otwarcie pokoju odbędzie się 6 grudnia o godzinie 14.00.

Integracja sensoryczna (z ang. ‘sensory integration’) to proces, dzięki któremu możliwa jest organizacja wrażeń zmysłowych docierających do mózgu człowieka. Odbierając informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, węch, smak, wzrok, słuch), układ nerwowy konstruuje je i interpretuje w celu wykorzystania ich w efektywnym działaniu. Jeśli integracja bodźców zmysłowych zostaje zaburzona, mogą pojawiać się różnego rodzaju dysfunkcje w rozwoju poznawczym i motorycznym dziecka oraz w jego zachowaniu. Mają one niekiedy wpływ na umiejętności czytania, pisania, poczucie równowagi czy koordynację ruchową. Mogą powodować brak koncentracji, impulsywność, nadpobudliwość psychoruchową, niską samoocenę. W momencie zdiagnozowania u dziecka zaburzeń procesów integracji sensorycznej zalecana jest terapia, która odbywa się w specjalnie przygotowanych, odpowiednio wyposażonych salach. Celem terapii jest dostarczenie dziecku, poprzez odpowiednio dobrane przez terapeutę ćwiczenia, kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu to placówka, która wspiera zarówno dzieci, młodzież, nauczycieli, jak i rodziców. Działa nieprzerwanie od 1972 roku. Do zadań poradni należy m.in.: możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno-kompensacyjnych, diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole, a także działania z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom czy nieprzystosowaniu społecznemu. Od trzech lat placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wielu podopiecznych placówki otrzymuje zalecenie poddania się terapii integracji sensorycznej. Do tej pory poradnia nie dysponowała odpowiednim pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. – Po tym, jak przedstawiciele placówki skontaktowali się z nami, zapoznaliśmy się z potrzebami i zdecydowaliśmy o zakwalifikowaniu poradni do udziału projekcie „Doświadczanie Świata” - mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - Od 2011 roku udało nam się zrealizować 32 sale terapeutyczne na terenie całego kraju. Niedługo ruszamy z kolejną edycją programu.

Fundacja Rosa wyposażyła placówkę w niezbędny sprzęt umożliwiający profesjonalną terapię sensoryczną. W nowo powstałej sali znajdują się m.in.: platformy podwieszane, deskorolka, bungee, deska rotacyjna, wałek tunel, hamak, mata z kolcami, rampa, wstążka czy specjalne schody. Dzięki nim możliwa będzie terapia 15 podopiecznych, których liczba, jak zapowiada dyrektorka placówki, wzrośnie w przyszłym roku. - To pierwsza taka sala w całym powiecie. Rodzice już dopytują o możliwości zgłaszania dziecimówi Elżbieta Szymańska, dyrektorka poradni. Cieszymy się, że Fundacja Rosa dostrzegła nasze potrzeby i sfinansowała zakup sprzętu. Bez tej pomocy prowadzenie tej nowoczesnej terapii nie byłoby możliwe.

Uroczystość otwarcia sali do integracji sensorycznej odbędzie się w czwartek 6 grudnia o godz. 14.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu (ul. Kościuszki 185).