II Forum Terapeutów we Wrocławiu

15 i 16 stycznia terapeuci, pedagodzy i psychoterapeuci z całej Polski spotkają się we Wrocławiu na II Forum Terapeutów, które poświęcone będzie terapii „Snoezelen”, prowadzonej w Salach Doświadczania Świata.

Terapia „Snoezelen” skierowana jest przede wszystkim do dzieci z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością, które nie mają zdolności pełnego postrzegania otaczającego ich świata i korzystania z różnych form aktywności. Pobudza ona ciekawość, rozwija integrację sensoryczną oraz proces poznawczy. Wykorzystuje ruch, dźwięk, barwy, stymulację wzroku, słuchu i dotyku. W kolorowych, jasnych Salach podopieczni, pod opieką terapeutów, korzystają m.in. z wodospadów światłowodów, tuneli i kabin z luster, ścieżek sensorycznych do różnicowania faktury materiału, torów świetlno-dźwiękowych czy podwieszanych huśtawek. Dzięki pracy i zabawie w takich pomieszczeniach, u pacjentów rośnie poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza się poziom lęku czy agresji, zwiększa chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Terapii takiej mogą także być poddawane osoby starsze oraz pacjenci onkologiczni.

Podczas Forum uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z głównymi założeniami terapii i metodami pracy z różnymi grupami podopiecznych, nie zabraknie także czasu na wymianę doświadczeń z osobami, które już w Salach pracują - terapeutami i rodzicami. Uczestnicy Forum będą mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach w Salach Doświadczania Świata, w tym w sali wzorcowej, która zostanie otwarta podczas trwania Forum. Wykłady poprowadzi dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, prekursorka metody „Snoezelen” w Polsce. Podczas Forum będzie miała także miejsce premiera jej książki „Snoezelen - Sale Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. Jest to obszerne, ponad 340-stronicowe wydawnictwo, uzupełnione bogatym materiałem multimedialnym, poświęcone metodzie „Snoezelen”.

Organizatorem II Forum Terapeutów jest wrocławska Fundacja Rosa, która od dwóch lat zaopatruje placówki opiekujące się dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością w nowoczesny, bardzo potrzebny sprzęt do rehabilitacji - koszt takiego sprzętu często przekracza możliwości finansowe ośrodków czy szkół specjalnych.

Udział w Forum Terapeutów jest bezpłatny; istnieje nadal możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa na stronie fundacjarosa.pl/ii-forum-terapeutow.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Galewska
Rzecznik Prasowy
519 054 757

Wersja PDF wpisu