I Konferencja Organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska pod patronatem Fundacji Rosa

Podczas konferencji poruszone zostaną różnego rodzaju zagadnienia związane z zagrożeniami na jakie narażone są dzieci we współczesnym świecie, a także metody zapobiegania ich następstwom. Uczestnicy konferencji zwrócą uwagę na różne formy pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży w obszarach ochrony i bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego dziecka, edukacji, zdrowia i kultury. – Naszym głównym celem, który zamierzamy osiągnąć w trakcie konferencji, jest przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz dialog organizacji pozarządowych z naukowcami oraz sobą nawzajem. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do jeszcze efektywniejszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – Dzięki wspólnemu działaniu możemy zrobić więcej i pomagać dzieciom mądrzej – dodaje.
Konferencja składać się będzie z trzech części: wykładów, posiedzenia tzw. „okrągłego stołu” (prezentacja organizacji) oraz warsztatów. Cześć pierwsza składać się będzie z wykładów: „Psychologia i neuropsychologia w służbie dzieciom” dr Joanny Przesmyckiej-Kamińskiej oraz prof. dr hab. Anety Borkowskiej, „Nowoczesne strategie w pracy z trudną młodzieżą” dr Barbary Jezierskiej, a także wykładu dr Piotra Kwiatkowskiego pt. „Młodzież i narkotyki …”. Po zakończeniu części wykładowej będzie można wziąć udział w dyskusji w ramach „okrągłego stołu”, moderowanej przez dr Kamilę Kamińską. W trakcie tego panelu zaprezentują się organizacje biorące aktywny udział w konferencji: Fundacja Rosa, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa, Stowarzyszenie Neuropsychologiczne „Pod Klonowym Liściem” z Wrocławia, Ośrodek Nowy Świat działający przy Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” z Wrocławia, Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, wrocławska Fundacja Mamy Dziecko oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy.


Ostatnia część konferencji to warsztaty w czterech sekcjach tematycznych: „Ochrona i bezpieczeństwo dzieci”, „Edukacja dzieci”, „Zdrowie dziecka – rozwój – terapia”, „Kultura”. Mają one na celu zaprezentowanie metod oraz technik pracy stosowanych na co dzień przez organizacje zajmujące się działalnością na rzecz dzieci. Warsztaty poprowadzą przedstawiciele organizacji zaprezentowanych podczas „okrągłego stołu”. Udział w warsztatach może wziąć każdy z zaproszonych gości oraz uczestników konferencji.