Fundacja Rosa wspiera wrocławskie hospicjum

Fundacja Rosa włącza się w akcję pomocy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przekazana darowizna przeznaczona będzie na remont i zakup części wyposażenia do tworzonej przez fundację przychodni dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych.


Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to jedyna tego typu placówka na Dolnym Śląsku, bardzo potrzebna nie tylko chorym dzieciom, ale także ich najbliższym. Cieszymy się, że możemy chociaż częściowo wesprzeć działania osób, dla których dobro najmłodszych jest najważniejszą wartością – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa.


Fundacja Rosa przekazała na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci darowiznę w wysokości 50 tys. złotych. Środki te przeznaczone zostaną na prace budowlane i renowacyjne powstającej przychodni przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu, a także na jej wyposażenie.


Pieniądze otrzymane od Fundacji Rosa stanowią 10 proc. wartości remontu pustostanu, który dzierżawimy od miasta. Będziemy mogli wykorzystać je na stworzenie profesjonalnej i jedynej w naszym województwie przychodni dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych – mówi Beata Hernik-Janiszewska z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.


Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa od 2002 roku – najpierw jako część Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od pięciu lat jako samodzielna, niezależna jednostka. Pracownicy hospicjum opiekują się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi, pomagają też małym pacjentom po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz tym, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i wolontariusze dojeżdżają do dzieci, które przebywają w swoich domach na terenie całego Dolnego Śląska. Wspierają też rodziców i najbliższych, którzy sami nierzadko potrzebują pomocy psychologa czy lekarza.