Dzieci z Długopola Zdroju doświadczają świata

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju już za kilka dni będą mogli korzystać z terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Pełne specjalistyczne wyposażenie przekazała w darze Fundacja Rosa. Uroczyste otwarcie sali odbędzie się 30 listopada o godzinie 10.30.

Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata polega na pobudzaniu zmysłów osób niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo lub mentalnie przy pomocy różnorodnych bodźców: kolorowego światła, zapachów, przedmiotów do dotykania o różnych kształtach, fakturze i temperaturze. Metoda terapeutyczna powstała w Holandii i jest określana niderlandzkim słowem Snoezelen. Zajęcia w Salach Doświadczania Świata z wykorzystaniem różnorodnych, zmieniających się bodźców pobudzają ciekawość, rozwijają integrację sensoryczną oraz proces poznawczy. Dzięki niej u korzystających z sali dzieci wzrasta poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza się poziom lęku, zwiększa się ich chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem.

Fundacja Rosa przekazała w darze specjalistyczne wyposażenie, m.in. projektor przestrzenny, zestaw świetlno-dźwiękowy oraz domek lustrzany z wyposażeniem, kolumnę wodną i wyspę światłowodową. Można tu znaleźć również świetlny panel prezentujący rozgwieżdżone niebo, a uzupełnienie pokoju stanowi zestaw do aromaterapii z olejkami.

Dzięki powstaniu Sali Doświadczania Świata będziemy mogli prowadzić jeszcze bardziej efektywną i skuteczną terapię. Będziemy mogli zapewnić dzieciom i młodzieży wartościowe zajęcia, pozwalające łatwiej budować zaufanie do świata zewnętrznego oraz otworzyć się na innych ludzi – mówi Joanna Wilewska, dyrektor SOSzW w Długopolu Zdroju. – Cieszymy się, że Fundacja Rosa dostrzegła nasze potrzeby i wsparła wyposażenie sali doświadczania świata. Bez tej pomocy byłoby nam o wiele trudniej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu Zdroju przygotowuje niepełnosprawnych wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. W jego skład wchodzą: szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz słabo słyszących i niesłyszących. Jest tu również trzyletnia szkoła przysposabiająca młodzież upośledzoną do pracy. Placówka wspomaga też rozwój małych dzieci w ramach wczesnej rewalidacji.

- Wiemy, jak ważną rolę w takich placówkach odgrywa terapia Snoezelen i jak istotna jest możliwość korzystania przez jej podopiecznych ze specjalistycznego sprzętu. Cieszymy się, że możemy dotrzeć z pomocą wszędzie tam, gdzie jest ona konieczna - mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – To już 32 pokój służący do terapii, który powstał przy naszym udziale, i kolejny na Dolnym Śląsku

Uroczystość otwarcia Sali Doświadczania Świata odbędzie się w piątek 30 listopada o godz. 10.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu Zdroju (ul. Zdrojowa 11).