Wybór dostawcy wyposażenia Sal Doświadczania Świata

Wybór dostawcy wyposażenia Sal Doświadczania Świata Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru dostawcy kompletnego wyposażenia Sal Doświadczania Świata w trzech jednostkach.

Zgodnie z zapisem rozdz. XVIII. pkt 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ogłoszonego przez Fundację Rosa dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczącego wyboru dostawców kompletnego wyposażenia Sal Doświadczania Świata, dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz Kliniki "Budzik" w Warszawie, Fundacja Rosa informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

P.U.P.H „RYMA-MED” Ryszard Sroka, ul. Kolejowa 2/9, 32-700 Bochnia.

Z wyżej wymienioną firmą, w terminie 7 dni zawarta zostanie umowa o realizację Zamówienia.