Informacja w sprawie zapytań o wpłaty z tytułu 1%

Informacja w sprawie zapytań o wpłaty z tytułu 1%

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami kierowanymi do koordynatora programu Twoja Szkoła w sprawie wysokości wpłat z tytułu 1% powiadamiamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacje z Urzędu Skarbowego o celach szczegółowych, na które podatnicy zdecydowali się przekazać 1% podatku za 2014 rok, powinniśmy otrzymać do 30 września br.

Dopiero po tym terminie będziemy mogli przystąpić do analizy środków na poszczególne cele, w związku z czym przekażemy Państwu informację o wpływach na konta poszczególnych placówek edukacyjnych w połowie listopada.

Prosimy o cierpliwość.