II Forum Terapeutów

„Nasz podopieczny w Sali Doświadczania Świata – problemy i rozwiązania”

Fundacja Rosa ma przyjemność zaprosić do udziału w II Forum terapeutów, które odbędzie się w dniach 15-16 stycznia 2014r. we Wrocławiu.

Informujemy, że możliwość rejestracji została przedłożona do 14. stycznia 2014.

W programie przewidziane są wykłady i warsztaty. Poruszana będzie problematyka zajęć z różnymi grupami uczestników, a także zagadnienie koncepcji Snoezelen jako metody komplementarnej. Forum towarzyszyć będzie promocja książki „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”.

Udział w Forum Terapeutów jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja. Na zgłoszenia czekamy do 14. stycznia 2014, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Z jednej placówki przyjmujemy maksymalnie dwa zgłoszenia.

II Forum Terapeutów objął swoim patronatem Marszałek Województwa DolnośląskiegoProgram:

Dzień 1
10:00 Rejestracja uczestników
11:00 Otwarcie Forum
12:30 "Sala Doświadczania Świata" - idea i praktyka
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Prelekcje terapeutów i rodziców
17:00 Pokaz filmu dla uczestników Forum


Dzień 2
9:00 "Rozwój i komplementarność - Sala Doświadczania Świata jako propozycja dla różnych grup podopiecznych" / Warszaty w grupach
11:30 "Rozwój i komplementarność - Sala Doświadczania Świata jako propozycja dla różnych grup podopiecznych" / Warszaty w grupach (zmiana grup)
13:30 Przerwa obiadowa
14:30 Dyskusja panelowa


Wykłady prowadzi Pani dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, specjalistka w zakresie terapii Snoezelen, współtwórca polskiej nazwy Sale Doświadczanie Świata.

Forum odbędzie się w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a:Wieczorem pierwszego dnia odbędzie się spotkanie integracyjne.

W trakcie konferencji Fundacja Rosa zapewnia poczęstunek, napoje oraz obiad.

Koszty dojazdu oraz noclegu pokrywają uczestnicy.

Szczegółowych informacji udziala:
Marzena Guźniczak-Gerus
marzena@fundacjarosa.pl
tel. 607 677 355, 71 343 24 24

Rejestracja została zamknięta