Galerion 2012

Galerion 2012

I Dolnośląski Przegląd Sztuki Bez Barier – GALERION 2012 to okazja do zaprezentowania swojej twórczości przez osoby niepełnosprawne. Wszyscy ci, którzy śpiewają, tańczą, piszą wiersze i malują mogą przesyłać swoje prace do 20 września br.
Projekt realizują Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Motyl” na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy Stowarzyszenia Cisi Pracownicy Krzyża z Głogowa, Stowarzyszenia „Pentatonika” z Jeleniej Góry oraz Fundacji Rosa z Wrocławia. Jego celem jest promocja twórczości niepełnosprawnych młodych artystów (do 30 roku życia), a przez to aktywizacja tej grupy i niwelowanie barier społecznych, które utrudniają niepełnosprawnym pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne, choć często wybitnie uzdolnione, mają mniejsze niż osoby zdrowe możliwości prezentowania swoich prac czy umiejętności. Różnego rodzaju ograniczenia, które napotykają na swojej drodze, nie pozwalają im dotrzeć do szerokiej publiczności, a nawet uświadomić sobie własnych możliwości i talentów.
Zebrane w ramach I Dolnośląskiego Przeglądu Sztuki Bez Barier – GALERION 2012 prace, będzie można oglądać we wrocławskim Browarze Mieszczańskim od 20 października do 2 listopada br.
Patronem honorowym I Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GALERION 2012 jest Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje o przeglądzie znaleźć można na stronie www.galerion.pl.