Fundacja Rosa w gronie członków Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Fundacja Rosa w gronie członków Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

We wrześniu 2011 roku Fundacja Rosa wstąpiła w szeregi Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. - Zdecydowaliśmy się na członkostwo w DFOP, aby móc jeszcze skuteczniej prowadzić działania fundacji. Wymiana doświadczeń, współpraca oraz wzajemne wspieranie się organizacji samorządowych jest podstawą tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. – Chcąc skutecznie pomagać innym, realizować zamierzone cele, należy prowadzić wspólny dialog organizacji pozarządowych z administracją publiczną, sektorem biznesu oraz mediami. Jesteśmy przekonani, że członkostwo w federacji przyniesie zamierzone efekty.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) działa od 17 maja 2004 roku, we Wrocławiu. Jej twórcy zauważając potrzebę reprezentacji sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku, postanowili stworzyć związek stowarzyszeń. Na chwilę obecną Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza 103 organizacje pozarządowe.