Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej działalności!

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej działalności!

W imieniu Podopiecznych Fundacji Rosa, i w imieniu całego zespołu, bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej działalności.

Fundacja Rosa od lat aktywnie działa na terenie całej Polski, przede wszystkim w obszarach zdrowia i edukacji. Naszą główną ideą jest pomoc tym, którzy nie mogą pomóc sobie sami – przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym i wymagającym terapii, młodzieży potrzebującej wsparcia w edukacji, pacjentom dziecięcych oddziałów szpitalnych. Staramy się nie przekazywać pieniędzy na to, co ustawowo powinno zapewnić państwo – nasze działania kierujemy na budowanie i rozwój mądrego, świadomego, ale i zdrowego społeczeństwa.

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się już pomóc tysiącom polskich dzieci w ramach programów „Doświadczanie Świata”, „Kartka ze szpitala”, „Lekki Tornister” czy „Twoja Szkoła”. Podnosiliśmy także świadomość osób dorosłych o roli badań profilaktycznych w leczeniu raka (program „Rak. To się leczy”). Chcemy kontynuować podejmowane dotychczas działania, odpowiadać na problemy współczesnego świata, rozpowszechniać wiedzę oraz propagować dobre wzorce. Dzięki Państwa wsparciu, Fundacja Rosa otrzyma w tym roku na dalszą działalność 8.065.022 zł. Jest to najwyższa w historii kwota uzyskana przez Fundację od momentu przyznania nam statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

W tym roku nasza Fundacja przeszła gruntowne zmiany organizacyjne, tak by jeszcze skuteczniej wydatkować przekazywane przez Państwa środki. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i wsparcie, jakim nas Państwo obdarzacie. Zapewniamy, że pieniądze, które nam i w tym roku powierzyliście, zostaną jak najefektywniej rozdysponowane. Zrobimy wszystko, byście Państwo byli dumni z tego, że wspieracie nasze działania. Razem możemy zrobić wiele dobrego.

Prezes Zarządu Fundacji Rosa
Mariusz Bober