Dotknąć – zrozumieć – poczuć

Dotknąć – zrozumieć – poczuć Zastanawialiście się, co czują ludzie borykający się z różnymi deficytami, jak widzą świat i w czym ich spojrzenie różni się od naszego? W sytuację osób niewidomych, autystycznych i niepełnosprawnych ruchowo mogli wczuć się uczestnicy III Konferencji naukowo-metodycznej z cyklu „Żyć razem, a nie obok siebie” „DOTKNĄĆ – ZROZUMIEĆ – POCZUĆ”.

Konferencja naukowa, która odbyła się 14 listopada w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, składała się z trzech modułów: wykładów, warsztatów w Salach Doświadczania Niepełnosprawności oraz panelów dyskusyjnych.

W pierwszej części 20-minutowe przemówienie  na temat „Fikcja czy możliwa rzeczywistość szkolna – Sala Doświadczania Świata dla różnych grup odbiorców. Idea Snoezelen i możliwości jej zastosowania” wygłosiła Paula Bagińska. Kierownik Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa przybliżyła uczestnikom metodę Snoezelen i istotę wykorzystania stymulacji polisensorycznej we wsparciu codziennej rehabilitacji. Odbiorcy wykładu obejrzeli również krótki film, w którym o zajęciach prowadzonych w naszej Świetlicy i Wzorcowej Sali Doświadczania Świata mówili terapeuci oraz sami podopieczni i ich rodzice.

Podczas części praktycznej – warsztatów w Salach Doświadczania Niepełnosprawności - uczestnicy III Konferencji naukowo-metodycznej doświadczali świata osób niepełnosprawnych. Przy wyłączeniu poszczególnych organów i zmysłów mieli okazję funkcjonować w ograniczeniach dotykających ludzi chorych, próbowali „dotykać upośledzonej rzeczywistości”, między innymi poprzez poruszanie się wózkiem inwalidzkim czy też wykonywanie zadań bez użycia wzroku lub przy atakujących zewsząd bodźcach.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko terapeutów i pedagogów, ale także  przedstawicieli władz wojewódzkich, Kuratorium Oświaty w Opolu i urzędu miasta.

Projekt był współfinansowany w ramach rządowego programu „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” NA LATA 2014-2016 oraz ze środków Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie.