BohaterON w Twojej Szkole

BohaterON w Twojej Szkole

Chciałbyś poznać niestandardowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą? Zastanawiasz się, jak efektywnie rozmawiać z uczniami o historii Polski XX wieku? Nauczycielu, zgłoś szkołę do projektu BohaterON w Twojej Szkole i wspólnie z uczniami pokaż, że pamiętasz o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

Również w tym roku zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne do udziału w dedykowanym im projekcie realizowanym w ramach IV edycji kampanii BohaterON – włącz historię!.

Na zgłoszenia czekamy do 2 października. Jak dołączyć do projektu? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ.

Każdy koordynator projektu w szkole na początku września otrzyma od nas drogą elektroniczną materiały edukacyjne. Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie na ich podstawie zajęć na temat historii Polski XX wieku zakończonych akcją pisania kartek do Powstańców. Zachęcamy do napisania listów, wykonania własnoręcznie laurek lub wysyłki pocztówek okolicznościowych. Co ważne, w tym roku nie drukujemy i nie wysyłamy dedykowanych akcji kartek.

Regulamin i szczegóły projektu dla szkół znajdują się na stronie kampanii BohaterON: https://bohateron.pl/edukacja/wysylka-kartek-w-szkole/

Dodatkowo nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 15-19 lat mogą zgłosić chęć udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w październiku. Podczas niego zespół kampanii BohaterON i Instytut Pamięci Narodowej przedstawią metody aktywnego nauczania historii, sposoby na wykorzystanie historii mówionej, przykłady dobrych praktyk i narzędzia pomagające w efektywnym prowadzeniu lekcji.

Partnerem części edukacyjnej kampanii jest Instytut Pamięci Narodowej. Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Każdy uczestnik projektu (nauczyciel, szkoła) po przesłaniu krótkiego sprawozdania otrzyma dyplom potwierdzający udział w kampanii BohaterON.

BohaterON w Twojej Szkole
Seminarium dla nauczycieli