Znaleźli „Receptę na zdrowie”

Znaleźli „Receptę na zdrowie”

40 prac plastycznych ilustrujących zasady, którymi należy się kierować, by cieszyć się dobrym samopoczuciem, pięknie udekorowana sala, występy artystyczne i zdrowy poczęstunek – 14 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu odbyło się podsumowanie XII Międzyszkolnego Konkursu Graficzno-Plastycznego pod hasłem: „Recepta na zdrowie”.

Działania miały na celu: kształtowanie u dzieci nawyków dbania o swoje zdrowie; motywowanie do świadomego wyboru zdrowego stylu życia; łączenie międzyprzedmiotowych treści nauczania i wychowania, promowanie i nagradzanie pomysłów młodych artystów, inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, a także integrację placówek oświatowych przez wspólne działania promujące zdrowie.

W konkursie wzięło udział 8 wrocławskich szkół podstawowych. Każda z nich mogła przysłać po 3 prace z klas III-IV oraz V-VI. Łącznie wpłynęło ich 40. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie oraz opisanie zasad i nawyków, którymi kierują się na co dzień, by cieszyć się zdrowiem, dobrym samopoczuciem oraz sprawnością fizyczną.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki oraz nagrody. Jury przyznało:

  • 1 nagrodę specjalną dla uczennicy klasy pierwszej,
  • 8 wyróżnień dla uczniów z klas III – IV,
  • 7 wyróżnień dla uczniów z klas V – VI,
  • II i III miejsce w kategorii klas III – IV (nie przyznano I miejsca),
  • I, II, III miejsce w kategorii klas V – VI.

Gratulujemy Pani Urszuli Kopaczek ze Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu organizacji tego przedsięwzięcia.

Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Galeria