Zapraszamy do udziału w projekcie Rakoobrona we Wrocławiu

Zapraszamy do udziału w projekcie Rakoobrona we Wrocławiu

Fundacja Rosa serdecznie zaprasza szkoły należące do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie do udziału w projekcie „Rakoobrona we Wrocławiu”. Jego celem jest budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawa zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie profilaktyki onkologicznej oraz aktywizacja uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Program ma charakter edukacyjny oraz motywacyjny i jest skierowany do dwóch grup wiekowych: klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych w zależności od szczebla edukacji.

Podstawą do udziału w projekcie i otrzymania materiałów edukacyjnych jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zadaniem placówek będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz zorganizowanie miniprojektów dotyczących profilaktyki onkologicznej (rak płuca, rak szyjki macicy, czerniak) i diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Jako organizatorzy zachęcamy koordynatorów ds. promocji zdrowia oraz uczniów do realizacji inicjatyw angażujących lokalną społeczność (np. gry terenowe, gry planszowe, filmiki edukacyjne, wywiady, inscenizacje).

Dwa najciekawsze i wychodzące poza społeczność szkolną projekty zostaną nagrodzone w formie realizacji przez nasz zespół w zwycięskich placówkach eventów edukacyjnych dla społeczności szkolnej i lokalnej połączonych z indywidualnymi warsztatami z zakresu profilaktyki czerniaka (które będą prowadzone przez dermatologa) oraz w formie organizacji warsztatów z dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych i profilaktyki uzależnień (uzależnienie od tytoniu i wpływ na rozwój raka płuca).

Placówki edukacyjne i koordynatorzy biorący udział w programie otrzymają dyplomy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od 3 do 21 czerwca 2019 r. Szczegóły projektu można poznać dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730 lub pisząc na adres e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Regulamin udziału w projekcie „Rakoobrona we Wrocławiu”
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”