Wizytacje w szkołach podstawowych

Wizytacje w szkołach podstawowych

Uprzejmie informujemy, że 28.10.2019 odbędą się 2 wizytacje w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Lista placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław

  • Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław

O wizytacjach zostali również poinformowani mailowo koordynatorzy ds. promocji zdrowia oraz sekretariaty ze wskazanych wyżej placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Wizytacje mają na celu sprawdzenie, czy szkoły prowadzą programy promocji zdrowia zgodnie z założeniami przesłanymi do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.