Weź udział w Konkursie „Więcej wiem, zdrowo jem. Little chef”

Weź udział w Konkursie „Więcej wiem, zdrowo jem. Little chef”

Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu zaprasza do udziału w Konkursie „Więcej wiem, zdrowo jem. Little chef”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, i składa się z dwóch etapów: wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody pozwalające w aktywny sposób spędzić czas wolny. Zgłoszenia można wysyłać do 30 września.

Projekt ma na celu promocję zdrowego żywienia, aktywnego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a także zmotywowanie dzieci do zmiany nawyków żywieniowych, poszerzenia ich świadomości dotyczącej szkodliwego wpływu cukru na zdrowie i jakości życia człowieka oraz zachęcenie do uprawiania sportów.

Szczegóły Konkursu:

1. Etap wewnątrzszkolny – quiz wiedzy o zdrowym żywieniu „Gorzka prawda na temat cukru” przeprowadzony przez koordynatorów ds. promocji zdrowia na terenie szkół, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie. Koordynatorzy otrzymają materiały do przeprowadzenia konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej informujący dzieci o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

2. Etap międzyszkolny – zwycięzcy konkursów z poszczególnych szkół (od 2 do 4 osób z danej szkoły) spotkają się na rozgrywkach międzyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu i powalczą o tytuł Little Chefa. Dzieci będą brały udział w konkursie w parach. Poszczególne pary składać się będą z uczniów z tej samej szkoły.

Konkurs międzyszkolny będzie składał się z trzech zadań:

  •  testu wiedzy o sporcie i odżywianiu „Sport na zdrowie”;
  • wykonania plakatu promującego aktywność fizyczną;
  • przygotowania zdrowego posiłku z otrzymanych od organizatora produktów spożywczych.

Koordynatorem projektu jest Paulina Sochaj, koordynator ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 12, e-mail: sochajpaulina@gmail.com. Aby zakwalifikować się do projektu, należy przesłać zgłoszenie przez koordynatora ds. promocji zdrowia na mail: sochajpaulina@gmail.com w terminie do 30 września. Organizator potwierdzi uczestnictwo w konkursie poprzez maila zwrotnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ ROSA.

RegulaminKonkursuWięcej_wiem_zdrowo_jem