Weź udział w II Wrocławskim Konkursie Pierwszej Pomocy

Weź udział w II Wrocławskim Konkursie Pierwszej Pomocy

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”  we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rosa oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza klasy 8 szkół podstawowych do udziału w II Wrocławskim Konkursie Pierwszej Pomocy, który odbędzie się 23 listopada 2019 r.

Celem konkursu jest popularyzowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach oraz stosowania zasad BHP w codziennym życiu. Społeczności szkolne zainteresowane udziałem  w II WOPP prosimy o przesłanie zgłoszenia do 12 listopada 2019 r.  wyłącznie drogą elektroniczną  na adres mailowy: gkpp.wroc.lo1@gmail.com .

W realizację konkursu są zaangażowani nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkół ponadpodstawowych, co pozwala na wymianę doświadczeń w zakresie pierwszej pomocy na różnych szczeblach edukacji.

Koordynatorem konkursu jest Pani Katarzyna Gietner z LO nr 1.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie w wyznaczonym terminie zgłoszeniu udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.

Regulamin i załączniki