VI Turniej Wiedzy o komunikacji miejskiej

VI Turniej Wiedzy o komunikacji miejskiej

Serdecznie zachęcamy do udziału w „VI Turnieju Wiedzy o komunikacji miejskiej” organizowanym przez Panią Annę Hoffman – doradę ds. promocji zdrowia w szkołach podstawowych. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5-6 szkół podstawowych należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, a odbywa się pod hasłem „Szybko, bezpiecznie i ekologicznie po Wrocławiu”. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2019 r. w godz. 14.00 - 15.30 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej 36-38. Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

W ramach Konkursu uczestnicy będą rozwiązywali zadania (w tym zadania testowe i otwarte).

Zagadnienia do Konkursu:

  • znajomość przepisów i regulaminu komunikacji miejskiej;
  • umiejętność wyszukiwania połączeń komunikacji miejskiej;
  • historia MPK;
  • zabytki i ciekawe miejsca we Wrocławiu na podstawie książki „Zagadkowy Wrocław”, Izabela Przepiórkiewicz , wyd. eMKa Wrocław;
  • znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa, ruchu drogowego;
  • zrównoważony transport we Wrocławiu - prezentacja https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wrzesien-miesiac-zrownowazonego-transportu

Do turnieju mogą zgłaszać się 2-osobowe drużyny. Organizatorzy czekają na deklaracje uczestnictwa do 08.10.2019 r.

Dodatkowo, w ramach turnieju odbywa się konkurs plastyczny. Każda uczestnicząca w wydarzeniu szkoła powinna dostarczyć w dniu Konkursu do Szkoły Podstawowej nr 2 jedną pracę plastyczną nt. „Mkną po szynach niebieskie tramwaje…” (praca wykonana przez 1 ucznia, niekoniecznie uczestnika konkursu wiedzy). Prace w formacie A3 mogą być wykonane dowolną techniką. Należy je podpisać: nazwisko i imię, nazwa szkoły.

Koordynatorem projektu jest Anna Hoffman, doradca ds. promocji zdrowia w szkołach podstawowych. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wysłanie na adres e-mail: ania1706@interia.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Konkurs obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Regulamin VI Turnieju Wiedzy o komunikacji miejskiej
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy