Turniej wiedzy „ZDROWO JEMY, NIE TYJEMY”

Turniej wiedzy „ZDROWO JEMY, NIE TYJEMY”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu zaprasza do udziału w turnieju „Zdrowo jemy, nie tyjemy”. Turniej jest przeznaczony dla uczniów i wychowanków placówek specjalnych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

Zgłoszenia można wysyłać do 18 października.

Turniej ma na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia, kształtowania postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia; pokazanie dzieciom i młodzieży różnorodności dostępnych produktów i pokarmów, dzięki którym jest możliwy kompromis pomiędzy jedzeniem zdrowym i smacznym; a także utrwalanie odpowiedzialnych postaw związanych z niemarnowaniem jedzenia, prawidłowym oraz świadomym kupowaniem, przygotowywaniem i przechowywaniem żywności. Ponadto, w ramach turnieju organizatorzy promują wśród uczniów i wychowanków postawę proekologiczną, podkreślając związek pomiędzy ekologią a odżywianiem i zdrowym stylem życia.

Turniej odbędzie się 24 października 2019 r. w godz. 9.15 – 12.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu.

Zgłoszenia  zespołów biorących udział  w  turnieju  należy  przesyłać do SOS-W nr 10 do 18. 10.2019 r. do p. Violetty Malarczyk  mailowo lub telefonicznie: e-mail: irys25@interia.pl, tel. 71 798 68 34, fax. 71 345 90 36.

W zgłoszeniach należy podać: nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna,  imiona i nazwiska uczestników, ich wiek i szkołę, do której uczęszczają.

Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju!

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.