Szkolenie z relaksacji i wizualizacji

Szkolenie z relaksacji i wizualizacji

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Relaksacja i wizualizacja – praktyczne wprowadzenie w problematykę”, które odbędzie się 19 listopada w godz. 15.30-17.45 w Liceum Ogólnokształcącym nr XII we Wrocławiu. Szkolenie poprowadzi psycholog dr Elżbieta Małkiewicz zajmująca się od ponad 30 lat technikami relaksacyjnymi i wizualizacjami.

Podczas spotkania uczestnicy: wezmą udział w sesji relaksacyjnej, poznają zasady bezpiecznego i swobodnego ćwiczenia, nauczą się oddychania przeponą w sytuacjach stresowych, poznają techniki rozluźnienia mięśni całego ciała oraz będą wykonywali prostą wizualizację dla siebie i innych osób.

Ze względu na praktyczny charakter zajęć prosimy o przybycie w stroju umożliwiającym swobodne ruchy.

Szkolenie jest skierowane do koordynatorów ds. promocji zdrowia, pozostałych nauczycieli, rodziców, pedagogów, pielęgniarek oraz pracowników placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Uwaga! Na szkolenie obowiązują zapisy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać maila na adres: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl, w tytule wiadomości wpisując nazwę szkolenia „Relaksacja”. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który prześlemy Państwu informację zwrotną potwierdzającą udział w szkoleniu oraz przypomnienie o wydarzeniu. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Smolik-Wyczałkowskiej z LO nr XII za pomoc w organizacji szkolenia.

Szczegóły dotyczące spotkania można poznać, dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730.

Szkolenie jest finansowane ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ ROSA.