Spotkanie podsumowujące dla koordynatorów z placówek specjalnych

Spotkanie podsumowujące dla koordynatorów z placówek specjalnych

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia z placówek specjalnych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, na spotkanie podsumowujące.

Zebranie odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 16:30 na parterze w sali nr 15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 im. Janusza Korczaka przy ulicy Parkowej 27 we Wrocławiu.

UWAGA! W związku z organizowaną 11 grudnia przez Wydział Zdrowia konferencją doradca ds. promocji zdrowia zmienił termin spotkania na 12.12 na godzinę 16:30.

.

Spotkanie poprowadzi doradca ds. promocji zdrowia w placówkach specjalnych – Pani Małgorzata Nadorożna. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: malgorzata.nador@interia.pl.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.