Spotkanie dla koordynatorów ze szkół ponadpodstawowych

Spotkanie dla koordynatorów ze szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia ze szkół ponadpodstawowych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, na spotkanie organizacyjne w nowym roku szkolnym.

Zebranie odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 14.00 w bibliotece szkolnej "mały domek" w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, ul. Księcia. J. Poniatowskiego 9. Biblioteka znajduje się po prawej stronie wjazdu na teren szkoły.

Spotkanie poprowadzi doradca ds. promocji zdrowia w Szkołach Ponadpodstawowych– Pani Katarzyna Gietner. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: kgietner.lo1.wroc@gmail.com

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.