Spotkanie dla koordynatorów z placówek specjalnych

Spotkanie dla koordynatorów z placówek specjalnych

Serdecznie zapraszamy koordynatorów ds. promocji zdrowia z placówek specjalnych, które należą do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, na spotkanie organizacyjne.

Zebranie odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 17.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, ul. Kamienna 99-101, 50-547 Wrocław.

Spotkanie poprowadzi doradca ds. promocji zdrowia w placówkach specjalnych - Pani Violetta Malarczyk. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail:  irys25a@interia.pl

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.