Sierpniowe wizytacje w przedszkolach

Sierpniowe wizytacje w przedszkolach

Informujemy, że 9, 12 i 13 sierpnia 2019 r. odbędą się wizytacje związane z zadaniem publicznym „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Wizytacja 9 sierpnia:
Przedszkole nr 111, ul. Skwerowa 14, 53-303 Wrocław

Wizytacje 12 sierpnia:
Przedszkole nr 3, ul. Nowowiejska 80, 50-315 Wrocław - za porozumieniem stron zmieniono termin wizytacji na 27.08.2019 r.
Przedszkole nr 121, ul. Tramwajowa 34, 51-621 Wrocław

Wizytacja 13 sierpnia:
Przedszkole nr 8, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław

O spotkaniach zostali również poinformowani mailowo koordynatorzy ds. promocji zdrowia oraz sekretariaty ze wskazanych wyżej placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Spotkania mają na celu sprawdzenie, czy przedszkola prowadzą programy promocji zdrowia zgodnie z założeniami przesłanymi do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.