Rakoobrona we Wrocławiu – znamy zwycięzców!

Rakoobrona we Wrocławiu – znamy zwycięzców!

Mamy przyjemność ogłosić zwycięskie szkoły w konkursie realizowanym w ramach projektu „Rakoobrona we Wrocławiu”. Wybraliśmy dwie placówki, które wykazały się największym zaangażowaniem w akcję.

Są to:

  1. Szkoła Podstawowa nr 12  im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu, ul. Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław
  2. Zespół Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, ul. Ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

W powyższych placówkach zostaną zorganizowane eventy edukacyjne dla społeczności szkolnej i lokalnej połączone z indywidualnymi warsztatami z zakresu profilaktyki czerniaka (które będą prowadzone przez dermatologa z użyciem dermatoskopu). W szkołach odbędą się również warsztaty z dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych i profilaktyki uzależnień (uzależnienie od tytoniu i wpływ na rozwój raka płuca).

Dziękujemy za zgłoszenia i serdecznie gratulujemy wszystkim placówkom realizacji projektu. Koordynatorzy ds. promocji zdrowia ze zwycięskich szkół już niedługo mogą się spodziewać kontaktu w sprawie eventu.

Wszystkie placówki edukacyjne i koordynatorzy biorący udział w programie otrzymają dyplomy.

Dodatkowo chcielibyśmy wyróżnić grę planszową „Wyścig ku zdrowiu”, która została opracowana przez ucznia klasy VII wraz z rodziną. Projekt powstał w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23. Zespół projektowy postanowił przekazać dla autora pakiet gadżetów kampanii Rakoobrona – zostanie on przesłany do koordynatora.

Celem akcji było budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawienie zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie profilaktyki onkologicznej oraz zaktywizowanie uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Harmonogram - Zespół Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra

Harmonogram - SP nr 12