Józef Pacuła, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie

Współpraca z Fundacją Rosa zapewniła Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 2 w Krakowie możliwość otwarcia i wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny Sali terapii ruchowej. Sala stanowi jedno z tych miejsc w Naszym Ośrodku, w którym nasi uczniowie i wychowankowie bardzo chętnie przebywają. Przyjazna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Sala terapii ruchowej, dzięki wsparciu Fundacji, umożliwia również nauczycielom pełniejsze wykorzystanie pozyskanych na licznych szkoleniach umiejętności.

Galeria